Partner webáruházak
TP-LINK.HU hálózati eszközök webáruháza

TP-LINK hálózati termékek a legjobb áron hivatalos forrásból

tovább a webáruházhoz Vásároljon Kingfast SSD meghajtókat a legjobb áron

SSD meghajtók kedvező áron 3 év garanciával

tovább a webáruházhoz WPC kültéri padlóburkolat elérhető áron

Tartós, magas minőségű WPC kültéri padlóburkolatok

tovább a webáruházhoz HKC multimédia és számítástechnikai kellékek webáruháza

Minőségi multimédia és számítástechnikai egységek

tovább a webáruházhoz
Termékeinket személyesen is kipróbálhatja budapesti bemutatótermünkben!
A termék a kosárba került.

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek a B2B Business Store Kft. (székhelye: 1147 Budapest Huszt u. 24. fszt. 1. cégjegyzékszám: 01-09-892207; adószáma: 14173594-2-42; email címe: info@ledizzok.hu, telefonszáma: +36 1 999 3210); továbbiakban: Szolgáltató és a B2B Business Store Kft. által üzemeltetett weboldal kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ledizzok.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A www.ledizzok.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen szerződéssel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
1.2. A www.ledizzok.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen szerződésben meghatározott módon.
1.3. A www.ledizzok.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll, a személyes illetve a szállítási adatok megadásából.
2.2. Az B2B Business Store Kft. az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az B2B Business Store Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, telefonon vagy email elérhetőségünkön készséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk telefonos vagy email címes elérhetőségünkön.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az B2B Business Store Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt, készleten lévő termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben az B2B Business Store Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor cégünk nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az B2B Business Store Kft.-t az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) vagy telefonon visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Az B2B Business Store Kft. a megrendelt árut bruttó 9990 forint fölött ingyenesen szállítja házhoz. A bruttó 9990 forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Egy Ügyféltől azonos napon érkezett több megrendelés esetén, a házhoz szállítási díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 9990 forint értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre az B2B Business Store Kft. visszajelzése alapján, még van lehetőség, az B2B Business Store Kft. a megrendeléseket összevonja. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs lehetőség. Az B2B Business Store Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. Az B2B Business Store Kft. a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, amely a dátumot jelöli. Meghatározott órára történő kiszállítást nem tudunk vállalni. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, az B2B Business Store Kft.-t nem kötelezik, a tényleges szállítási határidőt minden esetben visszaigazoljuk.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt az B2B Business Store Kft.-nek nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

4.4. Amennyiben a megrendelés bruttó összege kevesebb, mint bruttó 9990 Ft, úgy az utánvétes házhoz szállítás díja bruttó 890 Ft, a PostaPont személyes átvétel díja bruttó 700 Ft.

4.5. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon feltüntetett (Kapcsolat / Partnerek menüpont listájában található) partnerüzletünk egyikében személyesen veszi át a ledizzok.hu webáruházban megrendelt termékeket, úgy nem számolunk fel szállítási költséget. Ebben az esetben Ügyfélnek kell az általa választott partnerüzletben a ledizzok.hu webáruházban megrendelt termékek teljes vételárát kiegyenlíteni, valamint a megrendelt termékeket átvenni.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Vásárlástól való elállás esetén, kérjük írjon emailt az info@ledizzok.hu email címre, adja meg elérhetőségét (név, telefonszám, email cím), ahol munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.

A B2B Business Store Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Elállás esetén a B2B Business Store Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Ügyfél kérésére a B2B Business Store Kft. készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket telefonon vagy email-en jelezze. A visszaszállítás költsége minden esetben az Ügyfelet terheli.

5.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a B2B Business Store Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7. Egyebek

7.1. Az B2B Business Store Kft. áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. Az B2B Business Store Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. Az B2B Business Store Kft. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja csak saját reklám kampányaiban használja fel, az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az B2B Business Store Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az B2B Business Store Kft. az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
7.4. Az B2B Business Store Kft. bármikor jogosult jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
7.6. A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.